تماس با ما

باسمه تعالی

گروه الهیات دانشگاه اراک

 

تلفن تماس: 2777401-0861 داخلی 361 

نمابر: 2760104-0861

مديريت گروه جناب استاد حقي

 E-Mail:     m-haghi@araku.ac.ir

 

آدرس: اراک، میدان شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی


در صورت داشتن هرگونه سوال، نظر، پیشنهاد یا انتقاد فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.