دکتر ابراهیم ابراهیمی

رزومه دکتر ابراهیم ابراهیمی

 

 ابراهیم ابراهیمی  عضو هيئت علمي با مرتبه دانشیاری گروه آموزشی الهیات

 (علوم قرآن و حدیث)دانشگاه اراک – دانشکده علوم انسانی

تلفن :  32780802- ۰۸۶

آدرس الکترونیکی :    e-ebrahimi@araku.ac.ir            dr.e.e.978@gmail.com

آدرس : اراک، خیابان شهید بهشتی، میدان شریعتی، دانشگاه اراک ، دانشکده علوم انسانی

زمینه تخصصی:

الهیات – علوم قرآن وحدیث - فقه و اصول

سوابق تحصیلی:

الف- از سال ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۶۷ در حوزه ی علمیه ی قم ، دروس مقدمات ، سطح ، سطح عالی و درس خارج فقه (از محضر آیت الله منتظری وآیت الله بهجت وآیت الله تبریری) ودرس خارج اصول(از محضر آیت الله وحید خراسانی وآیت الله فاضل لنکرانی وآیت الله مکارم شیرازی)  

ب: و در خلال همان سالها :دروس فلسفه ازقبیل بدایة الحکمه و نهایة الحکمه(از محضر آیت الله مصباح)  ، منظومه سبزواری(از محضر آیت الله انصاری) ، اشارات ابن سینا (از محضر آیت الله حسن زاده آملی) و اسفار اربعه ملاصدرای شیرازی (جلد اول و ششم) و درس تفسیر قرآن کریم (از محضر آیت الله جوادی املی و آیت الله مشکینی) و درس رجال (از محضر آیت الله زنجانی)

 ج: كارشناسی ارشد فقه واصول  (جهت اخذ مرتبه مربی پس از تائید هیئت داوران خبرگان منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم تحقیقات وفناوری به تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۵ .  

 د: دكتری فقه واصول (جهت ارتقاء به مرتبه استادیاری )با معرفی معاون وزیر ورئیس مرکزهیاتهای امنا وهیاتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات وفناوری به دانشگاه تهران (دانشکده الهیات ومعارف اسلامی) به تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵  

عنوان رساله: تبیین طریقیت یا موضوعیت راههای ثبوت هلال در فقه اسلامی  

هه- دارای بودن مرتبه دانشیاری ازتاریخ 30/5/1392

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه رازی کرمانشاه

تدریس در دانشگاه علوم پزشکی اراک

تدریس در دانشگاه اراک

تدریس دروس مختلف رشته الهیات ومعارف اسلامی ازجمله:  

۱-  دروس کارشناسی:   تفسیر تخصصی (2و۳ و4) - فقه الحدیث - درایة الحدیث -  مبادی فقه واصول   - مروری بر نهج البلاغه  - - فقه مقدماتی –تاریخ اسلام

۲-     دروس ارشد : تفسير ترتیبی وموضوعی  ،علوم قرآن .فقه الحديث

3- دروس دکتری: تفسیر ترتیبی . نقد حدیث.تفسیر تطبیقی

4-     - دروس معارف اسلامی از قبیل : اخلاق اسلامی ، تاریخ امامت ، تاریخ صدر اسلام ، انقلاب اسلامی وریشه های آن ، معارف ۱و۲ ، متون اسلامی  

 سوابق اجرایی:

 1. از بهمن ماه سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ سرپرستی حوزه ی نمایندگی ولی فقیه وگروه معارف اسلامی در دانشگاه رازي كرمانشاه را بر عهده داشتم .  
 2. از مهرماه ۱۳۷۳ تا مردادماه ۱۳۸۳ به عنوان مسؤل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزیده شدم  
 3. عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اراک از تاریخ     ۹/۱۲/ ۱۳۷۵ تا ۱۴/۷/۱۳۷۶ به صورت پیمانی واز آن تاریخ تا ۷/۶/۱۳۸۰ به صورت رسمی آزمایشی واز تاریخ ۷/۶/۱۳۸۰ به صورت رسمی قطعی ادامه دارد.   
 4. رئیس هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه اراک ازسال۱۳۷۸   تا ۱۳۹۰
 5. عضو هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی اراک از تاریخ۲۰/۲/۸۲ تا تاریخ۲۰/۲/۸۶  
 6. عضو گزینش استاد دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال ۱۳۷۶ادامه دارد.  
 7. عضو هیئت تجدید نظر انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک ازسال۱۳۸۰ادامه دارد.  
 8. مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه اراک ازبهمن ۷۸ ۱۳ تا سال ۱۳۸۵  
 9. مدیر شورای گروههای معارف اسلامی منطقه ۲ دولتی از ۱۳۸۲  تا ۱۳۹۰  

10. .مدیر گروه الهیات ومعارف اسلامی ازاردیبهشت ۱۳۸۶ تا تاریخ ۱۶/۷/۱۳۸۷  

11. .رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اراک از تاریخ ۱۶/۷/۱۳۸۶ تا 5/3/93 

 1. 12.  مشاور استاندار استان مرکزی در امور آموزش وآموزش عالی از آبان1392تا ....

13. معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه اراک 1/4/93 تا ....

14. عضوکمسیون تخصصی علوم انسانی واجتماعی  دانشگاه اراک

15. عضو هیات امناء موسسه مهر اراک

16. عضو هیات امناء موسسه  ادیبان گرمسار

       کتابها:

 1. قيامت-  نشر تامين       
 2. كوثرتابناك-   نشرتامين
 3. كيفيت تحليل ونقد حديث- جهاد دانشگاهي
 4. مبادي فقه و اصول -نشر تامين   
 5. نامه اي به فرزندم-نشر تامين     
 6. انتظار واميد- نشرتامين   
 7. استهلال- نشرتامين      
 8. بازخواني مقام وانديشه حضرت زهرا(ع)- نشرتامين
 9. حكمت مناسك-مدير كل فرهنگي وزارت علوم وتحقيقان وفناوري 

10. حريم عشق-نشر تامين           

11. رجعت-نشر تامين       

12. سفر نامه مكه و مدينه-نشر تامين  

13. شميم هدايت(درسنامه تفسير تخصصي ۳ درمقطع كارشناسي علوم قرآن وحديث)-نشر تامين

14. شميم سعادت-دانشگاه علوم پزشكي اراك

15. عزت حسيني-نشر تامين         

16. عصر ظهور-نشر تامين  

17. رهیافتی بر فهم حدیث انتشارات  دانشگاه اراک       

      شرکت در مجامع علمی داخلی وارائه وتدوین مقاله:

 1. سلامت ورنجوري روان از منظر قرآن-همایش قرآن وسلامت
 2. جستاري در وحياني بودن اخلاق وطب در قاموس اسلامي-همایش قرآن وسلامت
 3. تكون غدير در ادوار تاريخ-كنگره ملي غدير
 4. فاطمه كجاست ؟-كنگره بين المللي فاطمه شناسي
 5. دانشجو ارزش وامنيت اجتماعي براساس آموزه هاي ديني-همايش ملي دانشجو نظم وامنيت
 6. نقش نماز در تکامل معنوی انسان-همایش نماز وزارت علوم (نقش نماز در تکامل معنوی انسان)
 7. آثاراخلاقي عفاف وحجاب در تحكيم خانواده-همایش دانشگاه - عفاف - حجاب (آثاراخلاقي عفاف وحجاب در تحكيم خانواده
 8. عوامل آسيب زادر تعليم وتربيت از نگاه حضرت زهرا(س)
 9. سيره پوششي حضرت زهرا(س)وتطبيق آن با آيات قرآن

10. حجاب وعفاف وعملكرد اخلاقي آن در جامعه

11. نسبت اخلاق وسیاست از دیدگاه نهج البلاغه

12. راهکار های امام علی(ع) در مقابله فساد اقتصادی

13. ايمان وسلامت انديشه در آئينه قرآن

14. جهاد اقتصادی ومحرومیت زدائی در سیره علوی

15. بررسي وتحليل تسبيح حضرت زهرا(س) در جوامع روايي

16. بررسي فرهنگ، عدالت وامنيت در دولت مهدوي(ع)

17. تأثیرپذیری متون فارسی از نهج البلاغه

18. مبانی سیره تربیتی اخلاقي  پیامبر (ص)

مقالات علمی منتشر شده:

19. 1- قلمرو ابزار در روايات رويت هلال -علوم حديث – پژوهشي

20. 2- مكانه علم الهيئه و النجوم في اثبات الهلال-  نصوص معاصره- پژوهشي

21. 3- نقد وتحليل رويكردهاي حج امام حسين(ع)-پژوهشهاي قرآن وحديث (مقالات وبررسيهاي سابق(- پژوهشي

22. 4- اختلاف خلق ها و خلق ها - مشکوه- ترويجي

23. 5- بررسي روايات روئيت هلال و دلالت آنها بر رويت با ابزار نوين- علوم حديث - پژوهشي

24. 6- جمیع ملکات نفسانیه قابل تغییر است - حضور- پژوهشي  

25. 7- حج نیمه تمام - میقات حج - پژوهشي

26. 8- درد و درمان از منظر نهج البلاغه- طب تزکیه-پژوهشي

27. 9- رويه الهلال بالتلسكوب قرائه فقهيه جديده - الاجتهاد و التجدد - پژوهشي

28. 10 -سلامت و رنجوري از منظر قرآن- علوم پژشكي اراك- پژوهشي

29. 11-علم الهيئه وبدايات الشهور ، دراسه في الشرعيه والاهميه والدور- الاجتهاد والتجديد-پژوهشي

30. 12-سیاست جنایی در ترازوی علم و دین، دانشگاه رضوی

31. 13- بینامتنیت قرآنی وروایی در شعر دعبل خزاعی /پژوهش های ادبی - قرآنی

32. 14 –تحلیل ساختار توسل در شعر نظامی گنجوی با تکیه برقرآن وحدیث/پژوهش های ادبس - قرآنی

33. 15- بررسی وتحلیل محتوایی آیه تبلیغ واکمال دین در خطبه غدیر/پژوهش های اعتقادی کلامی

 

طرح های پژوهشی:

 1. ۱-وقت معلوم از منظر روايات- دانشگاه اراك –  
 2. ۲-بررسی تأثيرآموزه های ديني (اخلاق فردی) بر استرس خواهران شاغل  در دانشگاه اراک
 3. ۳-تبيين سبك زندگي پيامبرگرامي اسلام (ص)

پایان نامه ها

حدود پانزده پایان نامه درحوزه فقه ،اصول ، علوم قرآن وتفسیر قرآن

 

فعالیت های اجرایی وعلمی از زمان مرتبه دانشیاری بتاریخ 30/5/1392تا ....

سوابق اجرایی:

 1. رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اراک از تاریخ ۱۶/۷/۱۳۸۶ تا 5/3/93 
 2.  مشاور استاندار استان مرکزی در امور آموزش وآموزش عالی از آبان1392تا ....
 3. معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه اراک 1/4/93 تا ....
 4. عضوکمسیون تخصصی علوم انسانی واجتماعی  دانشگاه اراک از تاریخ 92
 5. مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی  پژهشهای ادبی - قرآنی  1392
 6. عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی  پژوهشهای دبی قرآنی 1392
 7. عضو هیات امناء موسسه مهر اراک 1392
 8. عضو هیات امناء موسسه  ادیبان گرمسار 1393

کتاب ها:

1-   رهیافتی بر فهم حدیث انتشارات  دانشگاه اراک      

شرکت در مجامع علمی داخلی  وخارجی وارائه وتدوین مقاله:   

1-   همايش ملي تربيت فرهنگي و مديريت سبك زندگي-عنوان مقاله: مسئولين دانشگاه اسلامي از ديدگاه اسلام با تكيه بر آراء مقام معظم رهبري-(استان فارس) زمستان 1392

 

2-   كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني- عنوان مقاله:الگوهاي رفتاري اجتماعي شيعه از نگاه صادقين عليهما السلام-(استان بوشهر) بهار1393

3-   همايش ملي تعليم و تربيت ديني در مكتب صادقين عليهما السلام- عنوان مقاله:الگوهاي رفتاري فرهنگی شيعه از نگاه صادقين عليهما السلام-(استان مازنداران) زمستان 1392

4-   كنگره ملي تفكر و پ‍ژوهش ديني- عنوان مقاله:الگوهاي رفتاري سیاسی شيعه از نگاه صادقين عليهما السلام- (استان اردبیل )

5-   كنگره ملي تفكر و پ‍ژوهش ديني-عنوان مقاله: بررس تطبيقي تدوين قرآن از ديدگاه آيت الله معرفت و سيوطي –

6-   كنگره ملي تفكر و پ‍ژوهش ديني-عنوان مقاله: بررس تطبيقي نزول قرآن از ديدگاه آيت الله معرفت و سيوطي

7-            جلوه هایی از عدالت اجتماعی ودستاوردهای آن در حاکمیت علوي : همايش بين‌المللي حكومت علوي نگاهي پس از 14 قرن

8-   وظايف اقتصادي حكومت علوي » «همايش بين‌المللي حكومت علوي نگاهي پس از 14 قرن

9-   « ويژگي‌هاي حاكم اسلامي» «همايش بين‌المللي حكومت علوي نگاهي پس از 14 قرن»

 -گرجستان  10

The Law Aversion and Mechanisms for Taking the Law

 

مقالات علمی پژوهشی منتشر شده:

1-بررسی وتحلیل محتوایی آیه تبلیغ واکمال دین در خطبه غدیر.فصلنامه پژوهشهای اعتقادی کلامی  شماره 11 دانشگاه ازاد واحد ساوه

2-علل قانون‌گریزی و راهکارهای قانون‌پذیری  

The law Aversion and Mechanisms for taking the law           

3- بررسی کبر آثار وراههای مقابله با آن

A Look at mining of Arrogance in Quran and ways to treat It          

4-الگوهايرفتاريفرهنگیشیعهازنگاهصادقین (ع)

The Shiites Behavioral and Cultural Examples from Imam Bagher and  

ImamSadeghs(A.S.) Perspective

    5-بررسی جایگاه عواطف در اخلاق دینی از منظر قرآن

Study of Emotions Role in the Religious Ethic from Viewpoint   of the Quran       

           6-الگوهايرفتاريسياسيشیعهازنگاهصادقین (ع)  

The Shiite’s Behavioral and Political Examples from Imam Bagher and Imam Sadegh’s Perspective

       7-نقد وتحليل ساختارادبي ومحتوائي آيه تطهير

             8- معنا شناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم

         9-رویکردی فقهي بر موثقه عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ      

Islamic Jurisprudential Approach toward the Doctrine of     

"Ebiad ebn Sa'hib"                              

10-بررس تطبيقي نزول قرآن از ديدگاه آيت الله معرفت و سيوطي

A Comparative Investigation on the Qur'an Revelation Based on

Ayatollah Ma’refat’s and Ayatollah Suyuti’s Standpoint

11-بررسی واژه شناسی لقاءالله در قرآن     

12-  عوامل موثر در تعیین مقتضای عقود

13-جلوه هایی از عدالت اجتماعی ودستاورد های آن در حاکمیت علوي

پایان نامه های دانشگاه اراک  به سال  1392 تا

1 : عملكرد يهود در قرآن با تكيه بر نظر آيت الله جوادي آملي  

2:بررسي آموزه هاي سياسي اجتماعي قرآن كريم در سوره هاي مائده-انفال و توبه

3: تبيين سبل السلام اهميت و مصاديق آن در آيات و روايات

4: بررسي تطبيقي نزول قرآن و تدوين آن از ديدگاه آيت الله معرفت و جلال الدين سيوطي –  

5: رابطه عدالت و دين در قرآن كريم با تكيه بر آراء شهيد مطهري

6: الگو هاي رفتاري شيعه از نگاه امام باقر و امام صادق عليهما السلام-  

7: ظهر و بطن قرآن و بررسي قواعد فهم بطن آيات با تكيه بر آراء علامه طباطبايي و آيت الله معرفت-