دكتر علي حسن بيگي

رزومه دکتر علی حسن بیگی  

 

عضو هيئت علمي گروه الهیات - (علوم قرآن و حدیث)

تلفن : 335  داخلی 2777401 - ۰۸۶۱

آدرس الکترونیکی :a-hasanbagi@araku.ac.ir

آدرس وب سایت :

آدرس : اراک، خیابان شهید بهشتی، میدان شریعتی، دانشگاه اراک ، دانشکده علوم انسانی

زمینه تخصصی:

الهیات – علوم قرآن و حدیث

تحصیلات:

حوزوی: اتمام سطح و شرکت در دروس خارج فقه و اصول به مدت 7 سال و شرکت در مصاحبه درس خارج در دو نوبیت.

دانشگاهی:

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث (از دانشگاه قم)

عنوان پایان نامه: گنابادیه، تاریخ و عقاید

دکتری علوم قرآن و حدیث از (دانشکده اصول الدین قم)

عنوان رساله: بررسی و تحلیل روش های نقد حدیث در آثار آیت الله صالحی نجف آبادی

سوابق تدررس:

تدریس در دانشگاه از سال 1376 در دانشگاههایی چون: دانشگاه اراک، شهید بهشتی، صنعتی اراک و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

مقالات :

1.تاریخ و فرهنگ اسلامی: فتوحات پس از رحلت پیامبر (ص) زمینه ها و پیامدها

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه: مشکو‌ة » بهار 1386 - شماره 94

2.نقش اطلاعات تاریخی در شناخت حدیث

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه: مشکو‌ة » تابستان 1385 - شماره 91

3.نقد یک کتاب و پاسخ نقد: نقد کتاب «نگاهی به جریان شناسی فکری معارضان قیام کربلا»

نویسندگان: حسن بیگی، علی- هدایت پناه، محمد رضا نشریه: تاریخ در آیینه پژوهش » پاييز 1383 شماره 3

4.نگاهی به کتاب «خلافت اموی»

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه:  تاریخ اسلام (دانشگاه باقرالعلوم) » بهار 1383 - شماره 17

5.پیامبر (ص) و یهود حجاز

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه:  کتاب ماه دین » فروردين و ارديبهشت 1383 - شماره 78 و 79

6.تاریخ اسلام از بعثت نبوی تا حکومت علوی

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه:  کتاب ماه دین » آذر و دي 1382 - شماره 74 و 75

7.نگاهی به کتاب اوضاع اجتماعی- اقتصادی موالی در صدر اسلام

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه:  کتاب ماه دین » آبان 1382 - شماره 73

8.نقدی بر کتاب: بررسی تاریخی صلح های پیامبر

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه:  کتاب ماه دین

9.اراده الهی

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه: فلسفه، کلام و عرفان » کلام اسلامی » تابستان 1383- شماره 50

10. حرکت جوهریه و ثبات علم و معرفت

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه: خردنامه ملاصدرا شماره 36 تابستان 1383

11. عدالت صحابه

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه: پژوهش های فلسفی – کلامی شماره های 17-18 سال 1382

12. بازکاوی تاثیر باورهای اعتقادی بر تاریخ نگاری اسلامی

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه: علوم انسانی » مشکو‌ة » 1390 - شماره 113

13. فیلسوف الادب و الاخبار

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه: تحقیقات اسلامی 2-1 سال نوزدهم

14.نقدی بر کتاب: فریادی به بلندای تاریخ

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه:  کتاب ماه دین

15. نقدی بر کتاب: تاریخ تحلیلی اسلام

نویسنده: حسن بیگی، علی نشریه:  کتاب ماه دین

مشاوره و راهنمایی پایان نامه

راهنمایی یک رساله

مشاوره دو رساله

داوری پایان نامه

داوری 4 رساله در دانشگاه اراک

داوری 6 رساله در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

تالیفات:

گنابادیه (در خصوص تاریخ و عقاید گنابادیه)

سوابق اجرایی:

مدیر گروه از سال 1389