اطلاعيه هاي عمومي - ارتقاء مرتبه دكتر ابراهيم ابراهيمي به دانشياري

جناب آقاي دكتر ابراهيم ابراهيمي از اعضاء هيات علمي گرو ه از تاريخ 30/05/1392 به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافتند . گروه الهيات، اين موفقيت و ارتقاءعلمي را به اين ايشان تبريك عرض نموده و از خداوند متعال توفيق روزافزونشان را مسالت دارد.